Төлөөлөн удирдах зөвлөл

УБЦТС ТӨХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
 
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга А.Дагвадорж 
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын дэд дарга
 
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн В.Дарханбаатар 
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын ахлах мэргэжилтэн
 
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Д.Өлзийсайхан
Сангийн яамны газрын дарга
 
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн М.Баярмагнай
Эрчим хүчний яамны газрын дарга
 
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн И.Лувсанцэрэн
Эрчим хүчний яамны мэргэжилтэн
 
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Д.Ганболд
Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын Захиргаа, хүний нөөцийн дарга
 
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн Л.Дарамбазар
Эрчим хүчний салбарын ахмад ажилтан
 
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн Л.Дондог
Монголын нягтлан бодох бүртгэлийн хүрээлэнгийн тэргүүн
 
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн Э.Ганболд
Ган-Холдинг группын захирал

Sidebar Menu